Dedicated servers hosting plans

Dedicated servers 47 plans from 5 companies
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 240 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v2
 • CPU
  4 x 3.3 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 2 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v2
 • CPU
  4 x 3.3 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 2 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1270v3
 • CPU
  4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
3 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 240 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1270v3
 • CPU
  4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
3 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerMania
ServerMania logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 500 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1240v3
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
Canada
ISO IPv6
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 2 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v5
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 500 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1230v5
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
Stromonic
Stromonic logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks (NVMe)
  2 x 500 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  AMD Ryzen 5 5500
 • CPU
  6 x 3.6 GHz
 • Bandwidth
  33 TB 1 000 Mbit/s
Canada
ServerMania
ServerMania logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 1 000 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1270v6
 • CPU
  4 x 3.8 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
5 countries
ISO
Stromonic
Stromonic logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks (NVMe)
  2 x 500 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  AMD Ryzen 7 3700X
 • CPU
  8 x 3.6 GHz
 • Bandwidth
  33 TB 1 000 Mbit/s
Canada
Company Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
ServerHub
ServerHub logo
1 x 240 GB
SSD
16 GB 4 x 3.3 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$48
ServerHub
ServerHub logo
1 x 2 000 GB
HDD
16 GB 4 x 3.3 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$48
ServerHub
ServerHub logo
1 x 2 000 GB
HDD
16 GB 4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$65
ServerHub
ServerHub logo
1 x 240 GB
SSD
16 GB 4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$65
ServerMania
ServerMania logo
1 x 500 GB
SSD
32 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag icon
ISO IPv6
$70
ServerHub
ServerHub logo
1 x 2 000 GB
HDD
16 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$99
ServerHub
ServerHub logo
1 x 500 GB
SSD
16 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$99
Stromonic
Stromonic logo
2 x 500 GB
NVMe
32 GB 6 x 3.6 GHz
33 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag icon $114.95
ServerMania
ServerMania logo
1 x 1 000 GB
SSD
32 GB 4 x 3.8 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag iconNetherlands flag iconNew Zealand flag iconUSA flag iconUnited Kingdom flag icon
ISO
$119
Stromonic
Stromonic logo
2 x 500 GB
NVMe
32 GB 8 x 3.6 GHz
33 TB 1 000 Mbit/s
Canada flag icon $139.95