Dedicated servers hosting plans

Dedicated servers 47 plans from 4 companies
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  1 x 3 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2637v2
 • CPU
  4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
4 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 500 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2637v2
 • CPU
  4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
4 countries
ISO IPv6 DDoS
FASTVPS
FASTVPS logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks (NVMe)
  2 x 2 000 GB
 • RAM
  128 GB
 • CPU name
  Intel Core i9-12900K
 • CPU
  16 x 2.4 GHz
 • Bandwidth
  100 Mbit/s
Germany
ISO IPv6 Setup fee
Hetzner
Hetzner logo
 • HDD disks
  10 x 16 000 GB
 • SSD disks (NVMe)
  2 x 960 GB
 • RAM
  128 GB
 • CPU name
  AMD Ryzen 7 3700X
 • CPU
  8 x 3.6 GHz
 • Bandwidth
  1 000 Mbit/s
Germany
ISO IPv6 DDoS Setup fee
Hetzner
Hetzner logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks (NVMe)
  2 x 3 840 GB
 • RAM
  256 GB
 • CPU name
  Ampere Altra Q80-30
 • CPU
  80 x 3 GHz
 • Bandwidth
  1 000 Mbit/s
Germany
IPv6 DDoS Setup fee
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  2 x 500 GB
 • RAM
  64 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2637v2
 • CPU
  2 CPUs 4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  2 x 3 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  64 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2637v2
 • CPU
  2 CPUs 4 x 3.5 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
5 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  2 x 500 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2630v3
 • CPU
  8 x 2.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
4 countries
ISO IPv6 DDoS
ServerHub
ServerHub logo
 • HDD disks
  2 x 3 000 GB
 • SSD disks
  -
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2630v3
 • CPU
  8 x 2.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 100 Mbit/s
4 countries
ISO IPv6 DDoS
FASTVPS
FASTVPS logo
 • HDD disks
  -
 • SSD disks (NVMe)
  2 x 960 GB
 • RAM
  128 GB
 • CPU name
  AMD EPYC 7502P
 • CPU
  32 x 2.5 GHz
 • Bandwidth
  1 000 Mbit/s
Germany
ISO IPv6 Setup fee
Company Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
ServerHub
ServerHub logo
1 x 3 000 GB
HDD
32 GB 4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$189
ServerHub
ServerHub logo
1 x 500 GB
SSD
32 GB 4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$189
FASTVPS
FASTVPS logo
2 x 2 000 GB
NVMe
128 GB 16 x 2.4 GHz
100 Mbit/s
Germany flag icon
ISO IPv6 Setup fee
$197.28
Hetzner
Hetzner logo
10 x 16 000 GB
HDD
2 x 960 GB
NVMe
128 GB 8 x 3.6 GHz
1 000 Mbit/s
Germany flag icon
ISO IPv6 DDoS Setup fee
$230.85
Hetzner
Hetzner logo
2 x 3 840 GB
NVMe
256 GB 80 x 3 GHz
1 000 Mbit/s
Germany flag icon
IPv6 DDoS Setup fee
$241.61
ServerHub
ServerHub logo
2 x 500 GB
SSD
64 GB 2 CPUs
4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$249
ServerHub
ServerHub logo
2 x 3 000 GB
HDD
64 GB 2 CPUs
4 x 3.5 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconNetherlands flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$249
ServerHub
ServerHub logo
2 x 500 GB
SSD
32 GB 8 x 2.4 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$249
ServerHub
ServerHub logo
2 x 3 000 GB
HDD
32 GB 8 x 2.4 GHz
20 TB 100 Mbit/s
Canada flag iconGermany flag iconPoland flag iconUSA flag icon
ISO IPv6 DDoS
$249
FASTVPS
FASTVPS logo
2 x 960 GB
NVMe
128 GB 32 x 2.5 GHz
1 000 Mbit/s
Germany flag icon
ISO IPv6 Setup fee
$274.28