Dedicated servers plans from Hostever

BDIX Dedicated Xeon E3-1240v2
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 512 GB
 • RAM
  16 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E3-1240v2
 • CPU
  4 x 3.4 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh
ISO
BDIX Dedicated Xeon E5-2690v4
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  1 x 512 GB
 • RAM
  32 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2690v4
 • CPU
  14 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  20 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh
ISO
BDIX Dedicated Xeon E5-2678v3
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  8 x 480 GB
 • RAM
  64 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2678v3
 • CPU
  2 CPUs 12 x 2.5 GHz
 • Bandwidth
  40 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh
ISO
BDIX Dedicated Xeon E5-2690v4
 • HDD disks
  -
 • SSD disks
  8 x 1 000 GB
 • RAM
  128 GB
 • CPU name
  Intel Xeon E5-2690v4
 • CPU
  2 CPUs 14 x 2.6 GHz
 • Bandwidth
  50 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh
ISO
Plan Disk RAM CPU Bandwidth Options Price
BDIX Dedicated Xeon E3-1240v2
1 x 512 GB
SSD
16 GB 4 x 3.4 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh flag icon
ISO
$110
BDIX Dedicated Xeon E5-2690v4
1 x 512 GB
SSD
32 GB 14 x 2.6 GHz
20 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh flag icon
ISO
$243
BDIX Dedicated Xeon E5-2678v3
8 x 480 GB
SSD
64 GB 2 CPUs
12 x 2.5 GHz
40 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh flag icon
ISO
$515
BDIX Dedicated Xeon E5-2690v4
8 x 1 000 GB
SSD
128 GB 2 CPUs
14 x 2.6 GHz
50 TB 1 000 Mbit/s
Bangladesh flag icon
ISO
$700